realdeal

Sustainable

De siste årene har bærekraft blitt det nye idealet vi skal strekke oss etter. Men vi tror ikke et bærekraftig liv er begrenset til det materielle, men at et bærekraftig liv også kjennetegnes av bærekraftige relasjoner til hverandre og Gud.

Med “Sustainable” som årets tema ønsker vi å formidle at i Jesus finnes han som er forbildet og det sanne bildet på hva bærekraft er. Han som har vist oss hvem Gud er, han som døde og stod opp igjen, og han som til sist er vårt håp, vår frelser og Herre. Vi tror et bærekraftig liv starter i kjærlighet til Gud, hverandre, og det skapte. Det gir oss et spesielt ansvar i å ta vare på de og det vi har rundt oss.

La oss sammen skape en russetid som handler om fellesskap og inkludering uavhengig av buss, bukse og budsjett. La oss være de som viser godhet og omsorg. La oss leve bærekraftige liv i #RT21!

“Og dette er mitt bud til dere: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere” – Johannes 15,12.