standplass til Russetreffet på Hedmarktoppen 2023

Velkommen som standsholder på Russetreffet. Standsområdet er viktig for festivalen vår, og vi tror og håper at alle som holder stand får både gode opplevelser, og gode resultater, av å stå på stand hos oss. 

Standsområdet er i Hedmarkhallen, samme sted som hovedprogrammet og festivalkontoret. Her yrer det av liv mellom programpostene, og russen oppfordres til å sjekke ut det som finnes blandt standsene. Russetreffet er viktig for russen, og i tillegg til opplevelsen er det viktig for oss å være et sted man kan bli utrustet. Dere som står på stand er derfor en forlenget arm av det vi ønsker at Russetreffet skal være; En trygg og god arena som bygger og utruster mennesker i møte med livet også etter obligatorisk skolegang.

Litt info til dere som skal bestille stands:

Alle som bestiller standsplass til Russetreffet Hedmarktoppen må sette seg inn i følgende vilkår for bestilling, samt videreformidle disse til de som skal bemanne standen:

 • Standplass på våre festivaler forbeholdes aktører som har et definert kristent verdigrunnlag.
 • Hver stand står fritt til å profilere sin organisasjon/arbeid og må respektere at standsområdet ikke er en plass for å fronte teologiske, etiske og politiske synspunkter.
 • Det er ikke tillatt å dele ut/selge mat/drikke fra standplass.
 • Vi oppfordrer dere til å opptre med aktsomhet og vise skjønn i forhold til markedsføringsfremstøt. Skap heller miljøtiltak som gjør det spennende for deltagerene å stoppe opp ved deres stand.
 • PR-fremstøt utenfor standsområdet er ikke tillatt uten spesiell tillatelse eller samarbeid med arrangør.
 • Standsinnehaveren står selv ansvarlig for å rydde sitt område før avreise.
 • Alle standsinnehavere må ta hensyn til hverandre og ellers følge de retningslinjer som blir gitt av festivalledelsen.
 • Russetreffet refunderer ikke billetter dersom stands rekrutterer deltakere som allerede har kjøpt billett til å bemanne standen under festivalen. Vi refunderer heller ikke ubenyttede billetter for standsmedarbeidere.

Standsplassene befinner seg i Hedmarkhallen, hvor mye av festivalens hovedprogram foregår. Standsområdet vil være godt plassert på vei inn til hovedsalen, med tilknytning til festivalkontoret og området for måltidene. Standsplassene er 3 meter brede og 1 meter dype, og det legges opp strøm til alle plassene. Bord og stoler må medbringes av standsholder.

Det er kun 20 plasser tilgjengelige, og det er førstemann til mølla. 

 1. Velg 1 stk billett
 2. Fyll inn deg som billettkjøper og betalingsinformasjon (Hvem som skal stå på standen kommer senere)
 3. Fyll deretter ut feltene om organisasjon og legg til personer som skal stå på standen deres.

Det er inkludert 2 stk. festivalpass i standspakken, og du kan legge til inntil 4 ekstra personer (1600,- pr. stk).

Vi er klar over at det er vanskelig å tidlig ha klar informasjon om hvem du/dere skal sende på stand, og det er derfor mulig å endre dette helt frem til og med 26. april. Endring av navn gjøres ved å trykke på linken «Klikk her for å se hele bestillingen» i ordrebekreftelsen du mottok på epost ved bestillingen.
Legg merke til at det blir sendt ut personlige billetter på epost 27. april, og det er viktig at navnene er korrekt lagt inn i bestillingen før denne datoen.
Faktura blir sendt etter at festivalen er slutt.