Seminarer

Ei tro som holder

Metodistkirken

Lørdag kl. 16.30

I russetida dukker det ofte opp mange spørsmål. Kanskje er det første gang du virkelig flagger troa di og folk er nysgjerrige eller anti og kommentarene og spørsmålene hagler på. Du kjenner det koker på innsida og du kommer på defensiven. Det finnes svar og gode måter å møte folk sine spørsmål og reaksjoner på. I dette seminaret skal vi ta for oss de vanskelige spørsmålene du møter, lete etter svar og motivene bak.

Seminarholder: Bjørn-Inge Aurdal er feltarbeider og trosforsvarer for LAGET og Kristenrussen i Møre og Romsdal. Han blir ofte grillet ute på skolene og digger de vanskelige spørsmåla samt det å bli kjent med personen bak.

Alkohol og andre bedøvelser

Kragerø Kirke

Lørdag kl. 16.30

Karl Johan skrev for noen år siden en artikkel om alkohol, som fikk nærmere 40 svarinnlegg.
Han regner ikke med like omfattende respons i Kragerø, men ser frem til gode samtaler om ekte liv.

Seminarholder: Karl Johan Kjøde er generalsekretær i Laget. Han er gift med Katrine, har to gutter og bor i Oslo.

Hverdagsintegrering

Frikirken (Peisestua)

Lørdag kl. 16.30

I Norge er det over 700 000 innvandrere. Det finnes mange innvandrere som ikke kjenner en eneste nordmann, ikke forstår språket og som hver dag føler seg fremmede for denne kulturen.
Hvorfor skal vi bry oss?
Hvordan kan vi være gode medmennesker for de som kommer til Norge?

Seminarholder: Thea Erfjord er 20 år, jobber som trainee i Laget Interact, aka Lagets flerkulturelle satsning. Hun jobber mye med migrantmenigheter og språkkurs i Oslo, samtidig som hun også bruker en del tid på å studere internasjonale studier.

Generasjon Perfekt

Frikirken

Lørdag kl. 16.30

Vi lever i en mediehverdag som utfordrer oss på alle plan. Hva er det reklamene egentlig forteller oss? Hvordan skal vi forholde oss til sosiale medier? Hvordan kan vi bruke dem på en god måte? Dette seminaret vil gå gjennom ulike utfordringer som vi støter på å mediehverdagen vår. Det handler om identitet, selvbilde, perfeksjonisme – om bruk-og- kast-mentalitet og sex-fokuset som gjennomsyrer mediene. Hvordan kan vi være tilstede i alt dette på en Jesus-lik måte?

Seminarholder: Gjermund Øystese jobber til daglig for Laget
i Region Vest. Han er en livsglad eventyrer, entusiastisk seminarholder, kreativ fotograf og uredd aktivist som jobber for at ungdommer og studenter skal bli kjent med Jesus.

Menneskets Verdi

Bedehuset (Ungdomsrommet)

Lørdag kl. 16.30

Hva sier samfunnet om menneskets verdi?
Kan vi velge noe annet enn de føringene samfunnet legger for oss i verdisyn? Hvor går grensene for hva vi kan velge selv? Synet på menneskets verdi utfordres i dag på flere måter.
I fra undersøkelser om unge menneskers bruk av sosiale medier til aktuelle diskusjoner om legalisering av aktiv dødshjelp ser vi at synet på mennesket er i endring.

Seminarholder: Sara Marie Grimstad jobber som undervisnings- konsulent i Menneskeverd. Hun vil prøve å kaste lys over noen aktuelle problemstillinger knyttet til menneskets verdi og Menneskeverd sitt svar på disse.

Salsa

LIVE Scene

Lørdag kl. 16.30

Dette seminaret vil gi deg enkel og god innføring i salsa. Her trengs det ingen forkunnskaper, og dette er for alle som har et ønske om å lære og å danse salsa.

Seminarholder: Hald-studenter fra Colombia og Brasil

Klatring

Bedehuset

Lørdag kl. 16.30 og 17.30

Dersom du har behov for å bevege deg litt ekstra i helga kan klatring være et godt alternativ.
På Bedehuset finnes det en flott innendørs klatrevegg hvor du kan få prøve deg.
Du får låne klatreutstyr.

50,- betales i festivalkontoret, når du melder deg på.

Panelsamtale: Let ́s talk about sex

Kragerø Kirke

Lørdag kl. 17.30

Hvorfor er det så vanskelig å tenke bra om seg selv?
Og dette med sex, sier bibelen egentlig noe om det? Og hvis Gud mener noe om det er ikke det en veldig gammel mening?

Panelsamtalen består av ulike mennesker som vil svare på spørsmål du kan sende inn på forhånd innenfor tematikken sex og selvbildet. Så her er det du som bestemmer!

Programleder: Kristin Vaaler Martin
Spørsmål kan sendes til: 476 02 629

Russetreffet

I samarbeid med Kristenrussen og Skjærgårds , arrangeres Russetreffet i Kragerø. Russeparade, Kragerø Games, seminarer, russetalentiade,
møter og gode konserter er bare noe av det som blir å oppleve!

Kontakt oss

  • Stiftelsen Skjærgårds
  • Postboks 303
  • 3791 Kragerø
  • post@sginfo.no
  • Tlf: 35 98 24 48